Login @ Wagenvoort.net Wagenvoort.net   

♥ Vindt u het werk van de Stichting Familie Wagenvoort belangrijk en wilt u dit ondersteunen? Dan kunt u iets doen. Word begunstiger van onze stichting. Met een kleine bijdrage helpt u de stichting om haar werk voort te zetten en de enorme opgebouwde kennis van onze familie in de stamboom en het archief te koesteren.

Word SFW-begunstiger!

Wist u dat?

 


Op 9 mei 2015 heeft Stichting Familie Wagenvoort voor alweer de 9e keer in haar historie een familiedag georganiseerd. Ditmaal was de locatie Deventer of beter gezegd, aan boord van een schip. Je kunt het verslag met foto's van de familiedag op deze site lezen.

Verslag van de familiedag 2015
StamboomSTAMBOOM


We kunnen nog hulp gebruiken bij het digitaliseren van ons
archief. Onder het motto vele handen maken licht werk zijn we met 5 man
met deze klus gestart (zie het artikel in de Wagenschouw 45 op pagina 37). Inlichtingen over deze werkzaamheden bij de redactie of 1 van de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen of aanmelden via de Contact pagina.

Heet U ook: van Wagenvoort?


Is het U ook zo vaak overkomen dat de telefoniste U antwoord: "Ja meneer van Wagenvoort", "Kan ik U terugbellen, mevrouw van Wagenvoorde?"
Zo was het Nederlandse Rode Kruis op zoek naar Bert van Wagenvoorde, zoals de vereniging nadrukkelijk werd verzekerd, zelf toen we meedeelden dat die familienaam niet bestaat.
Hoewel de familienaam nu in 4 variaties in de burgerlijke stand voorkomt (eigenlijk 6: 2 schrijffouten in de Burgerlijke stand te sGravenhage Wagevoord en Wagenvoorde) ligt de niet bestaande variant: Van Wagenvoort kennelijk gemakkelijk in het gehoor. Heel vroeger werd de voornamen van de bewoner toegevoegd "van t Wagenvoort"of "op het Wagenvoort". Maar sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 is dat niet meer het geval.
In de loop der tijden werd de naam op zeer verschillende wijze geschreven, n.l. op de manier waarop de schrijver, de griffier, de predikant de naam verstond als antwoord op de vraag: "hoe heet je"? De volgende varianten werden aangetroffen, chronologisch gerangschikt.
1) Twee geschreven kopien van dezelfde acte geven een verschillende naam.
2) De Schrijfwijze in twee woorden komt ook bij andere vormen voor (dat is hier niet aangegeven), en was ook nog in de 19e en 20e eeuw bij vele achterhoekse namen gebruikelijk. Een voorbeeld is een geborduurde doek van BWV en DZ, die bewaard wordt op Timmermanshuis. DE bakker te Baak stempelde het brood van mijn achterneef: H W V
HW (IXdf)DE NAAM WAGENVOORT


Op internet vonden we de website van Het Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en boerderijonderzoek (OTGB). Hierbij een link naar deze site: www.otgb.nl

Deze site bevat een document, met daarin alle Familienamen voorkomend in de achterhoek, en er wordt verwezen naar het transcriptienummer van de OTGB-publicatie in boekvorm en vervolgens naar de betreffende pagina(s) waarop de naam voorkomt. De naam kan op de aangegeven pagina(s) meerdere keren vermeld zijn. De transcipties zijn oa. Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken etc. .
In het hoofdstuk W t/m WE zagen deze verschillende schrijfwijzen van de naam Wagenvoort vermeld:
Waagenvoort, Waegenvoort, Waegenvoorts, Wagen Voord, Wagenfort, Wagenvoord, Wagenvoorde, Wagenvoords, Wagenvoordt, Wagenvoors, Wagenvoort, Wagenvoorth, Wagenvoorts hutte, Wagenvoorts, Wagenvort, Wagevoort, Wagevoorts, en Wagevort.

Hierbij een link naar dit betreffende document, Met name pag. 1 t/m 4 staan de verschillende namen vermeld: DTB-Naamregister - Letter W-We

De boeken uit de deze genoemde plaatsen zijn hiervoor geraadpleegd: Almen - Borculo - Eibergen - Geesteren - Gelselaar - Gorssel - Laren - Lochem - Neede - Vorden en Warnsveld.

Interesse in uw eigen familiegeschiedenis? Komen uw voorouders uit de Gelderse Achterhoek of de Liemers? Woonden ze op een boerderij? Wilt u wel eens weten wie ze waren, waar ze woonden, wat ze deden voor de kost, of ze bezittingen hadden, kortom wilt u uw familiegeschiedenis uitzoeken?
Dan is het belangrijk te weten dat er een regionaal tijdschrift is dat wordt uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek:
het OOSTGELDERS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE EN BOERDERIJONDERZOEK - www.otgb.nl -
Dit tijdschrift biedt u ondersteuning bij genealogisch/historisch onderzoek naar uw familiegeschiedenis door het mogelijk te maken uw genealogische resultaten te publiceren.


DIGITAAL ARCHIEFZoals beloofd in nummer 44 van de Wagenschouw , dit keer een
artikel over digitalisering van het archief. Wat wordt daar mee bedoeld?
Kort gezegd: Het scannen van fotos en documenten en het fotograferen, met
de digitale camera, van voorwerpen en documenten met afwijkende formaten
uit ons huidige familiearchief. Vervolgens worden al deze gegevens
opgeslagen in onze stichtingscomputer en op een daaraan gekoppelde back-up
harddisk.

Wie zitten er in de werkgroep digitalisering

Jaap Wagenvoort (voorzitter van de Stichting) uit Utrecht.
Berend Wagenvoort (archivaris) uit Apeldoorn.
Wim Wagenvoort (penningmeester en redacteur Wagenschouw) uit Diepenveen.
Jan Wagenvoort (lid van de Raad) uit Bathmen.
Herman Wagenvoort (beheerder stamboom van de Stichting) uit Bathmen.

We zijn omstreeks oktober 2007 begonnen met een testversie van het
programma Photoshop Elements te bekijken. Jaap had hiervoor al onderzoek
gedaan en toonde ons wat resultaten van tests die hij met dit programma had
opgeslagen en gecodeerd.
We waren met ons allen vanaf dat moment al gematigd optimistisch. We
spraken voor een tweede keer af en Jaap zorgde samen met Berend voor
enkele nog sprekender voorbeelden, evenals voor een aanzet voor diverse
coderingstabellen die we konden gebruiken voor codering.

Er werd toen besloten z.s.m. de definitieve software van Photoshop Elements
aan te schaffen alsmede een goede kwaliteitsscanner (HP voor ingewijden).
Jan heeft vervolgens alles uitgezocht en besteld. Begin februari 2008 is een
start gemaakt door Jan en Herman. Al doende kwamen we erachter hoe we
tot definitieve coderingen konden overgaan.
Na enkele weken hebben we nogmaals met de hele werkgroep de resultaten
doorgenomen, enkele nuances aangebracht en afgesproken dat dit het was
wat we wilden.
Hierna is er door Jan en Herman een gebruikershandleiding in elkaar gezet,
zodat de andere leden van de werkgroep kunnen werken, als zij aan de beurt
zijn voor het scannen etc. Het is enorm veel werk, wat heel veel tijd kost.
Maar we vinden met ons allen dat het resultaat tot op heden er mag zijn.
Het programma Photoshop Elements blijkt een heel uitgebreid programma te
zijn en zeer professioneel!
Afgelopen periode zijn Wim en Jan bezig geweest. Begin november is
Berend ingewerkt door Wim en Jan. Mijn beurt komt weer tijdens de
wintermaanden. Uiteindelijk heb ik de meeste tijd als "vutter". Ik maak extra
tijd vrij voor deze actie, omdat het ook zeer interessant is. Je moet je
verdiepen in aantekeningen, welke destijds door Herman Wagenvoort (de
grondlegger van onze Stichting) op de achterzijde van fotos gemaakt zijn
evenals bij sommige documenten. Daarbij moet je voortdurend in de
stamboom jaartallen etc. natrekken. Fotos waarop meerdere personen
(familieleden en niet-familieleden) staan, zijn vaak het meest tijdrovend.
Het coderen van de ingevoerde stukken moet nauwkeurig worden uitgevoerd,
om een goede database op te bouwen. Hier hebben we later voordeel van,
omdat we dan ook snel de stukken kunnen vinden die we zoeken. Al met al
een hele klus om ons hele archief door te werken.
Ik beleef er veel plezier aan en datzelfde geluid hoor ik ook van de andere
leden van de werkgroep.
En niet in de laatste plaats, het resultaat is tot op heden veelbelovend.

We zijn nu aan het brainstormen over de mogelijkheden op welke wijze wij
in de toekomst gegevens kunnen uitwisselen als u daar om vraagt. Misschien
op papier, op cd/dvd, per e-mail, het zijn allemaal mogelijkheden die we
moeten onderzoeken op haalbaarheid en betaalbaarheid.

Op de familiedag in mei 2009 hebben wij U kunnen tonen dat we goed
gevorderd zijn. We zullen trachten u tijdens deze bijeenkomst bij te praten en
ook wat interessants te laten zien van de resultaten van onze werkzaamheden.

Mede namens de overige leden van de werkgroep.
Herman Wagenvoort (Xl-s), Bathmen
Beheerder Stamboom van de Stichting Familie Wagenvoort   2003-2023, Stichting Familie Wagenvoort

Privacybeleid / Privacy Statement Stichting Familie Wagenvoort (24-05-2018)