Login @ Wagenvoort.net Wagenvoort.net   

♥ Vindt u het werk van de Stichting Familie Wagenvoort belangrijk en wilt u dit ondersteunen? Dan kunt u iets doen. Word begunstiger van onze stichting. Met een kleine bijdrage helpt u de stichting om haar werk voort te zetten en de enorme opgebouwde kennis van onze familie in de stamboom en het archief te koesteren.

Word SFW-begunstiger!

Wist u dat?

 


Op 9 mei 2015 heeft Stichting Familie Wagenvoort voor alweer de 9e keer in haar historie een familiedag georganiseerd. Ditmaal was de locatie Deventer of beter gezegd, aan boord van een schip. Je kunt het verslag met foto's van de familiedag op deze site lezen.

Verslag van de familiedag 2015
De Wagenschouw

DE WAGENSCHOUWDe stichting die De Wagenschouw uitgeeft, heet - zie artikel 1 van de statuten: Stichting Familie Wagenvoort, onder de zinspreuk Aude ac Perge. Die zinspreuk is bedacht door Prof. Dr. H. Wagenvoort, hoogleraar in de latijnse taal. Het is een aanmoediging en betekent

Waag en voort!


Suggesties voor artikelen voor De Wagenschouw of aanmeldingen kunt u aan de de stichting richten.In Nummer 65 (December 2018) van De Wagenschouw oa:VAN DE REDACTIE
Het decembernummer 2018, de 33e jaargang van de Wagenschouw, nummer 65. Ook dit keer heeft de redactie weer gepoogd het blad te vullen met een gevarieerd aantal artikelen. Zo schrijven we over de promotie van vader en zoon Wagenvoort en hun fotomoment bij het schilderij van Prof. Dr. Hendrik Wagenvoort.
Het achtste deel in de serie over en door Maurits Wagenvoort. Deel 3 van een serie artikelen over de bijenteelt, gebaseerd op de uitgebreide beschrijvingen van Arend Wagenvoort † (Xdg) uit Epe van zijn schreden op het pad van de imkerij. Heet u ook: Van Wagenvoort, een artikel over de naam Wagenvoort. Een tweetal artikelen waar Hendrik Jan Wagenvoort (Va) in voor komt, een obligatie uit 1796 en een kettinghuwelijk. Harm Spekkink neemt ons mee naar boerderij "De Rozenhof" te Baak.
Veel leesplezier.
ZO VADER ZO ZOON
In de vorige Wagenschouw, nr. 64 van juni 2018, stond op pagina 4 de vermelding dat Gertjan Wagenvoort te Utrecht op 24 oktober 2017 is gepromoveerd tot doctor aan de Universiteit Utrecht. Vader en zoon, beide werkzaam als arts-microbioloog in hetzelfde medische specialisme, de medische microbiologie. In januari 2018 stuurde zijn vader, Dr. J.H.T. (Hans) Wagenvoort uit Geldermalsen ons enkele bijzondere foto’s. Vader Hans is in 1979 gepromoveerd bij Prof. Winkler aan de Universiteit Utrecht. De pedel, dhr. Kugel, zette Hans voor zijn promotie in een wachtkamer met een schilderij aan de muur.
Hans was zeer verrast toen hij zag dat het schilderij van Prof. Dr. Hendrik Wagenvoort was. Het schilderij was hem indertijd door zijn leerlingen aangeboden. Het schilderij is door zijn kinderen aan de Utrechtse Universiteit geschonken. Prof. Dr. Hendrik Wagenvoort was hoogleraar in de Latijnse taal- en letterkunde o.a. aan de Universiteit Utrecht van 1930 – 1956 en heeft in de jaren 1915 – 1950 de geschiedenis van de boerderij het Wagenvoorde te Harfsen en van haar bewoners onderzocht en beschreven. Voor zijn promotie in 1979 poseerde Hans bij de foto van Prof. Wagenvoort.
Het leek Hans leuk om na de promotie van zijn zoon op 24 oktober 2017 ook foto’s te maken met zijn net gepromoveerde zoon en het schilderij van Prof. Wagenvoort. Voor zijn idee kreeg Hans de volle medewerking van medewerkers van de Universiteit Utrecht en zo kon e.e.a. georganiseerd worden.

HEET U OOK: VAN WAGENVOORT?
In Wagenschouw nummer 23 van november 1997 schreef Mr. Dr. Herman Wagenvoort † (IXdf) een artikel onder bovengenoemde titel. Hij begon het artikel met de zin: Is het u ook zo vaak overkomen dat de telefoniste u antwoordt: "Ja meneer van Wagenvoort", "Kan ik u terugbellen, mevrouw van Wagenvoorde"?
We zijn nu 20 jaar verder en uiteraard komt bovenstaande nog regelmatig voor. In de afgelopen twintig jaar heb ik aantal schrijfwijzen van de naam verzameld die in mij toegezonden brieven stonden of kaartjes die op tafel stonden in hotels waar wij verbleven.
Zie onderstaande afbeelding.
Het artikel van Herman Wagenvoort ging verder met een opsomming van de 32 varianten in de schrijfwijze van de naam Wagenvoort die in de loop der eeuwen werden aangetroffen in diverse akten. Toen Herman Wagenvoort zijn artikel schreef waren de diverse registers over doop, trouwen en overlijden en lidmaatboeken alleen te bekijken door een archief te bezoeken. Meestal ging dat via microfiches en in sommige archieven was het nog mogelijk de oude boeken in te zien. Inmiddels zijn steeds meer registers digitaal te bekijken, waarbij het zelfs mogelijk is om een afdruk op je eigen computer op te slaan. Iets wat wij natuurlijk veelvuldig doen om te kijken of wij nog ontbrekende gegevens van vroeger kunnen achterhalen. Zo kwamen wij in de loop der jaren in allerlei akten en boeken nog diverse nieuwe schrijfwijzen tegen. We zien dat in 1799 de tot nu toe laatste afwijkende schrijfwijze van de naam is gevonden, behalve dan de schrijffout in de Burgerlijke Stand van "s Gravenhage van 1947, n.a.v. de volkstelling. Op zich is dat natuurlijk niet zo verwonderlijk. Heel vroeger werd aan de voornamen van de bewoner toegevoegd: "van t Wagenvoort" of "op het Wagenvoort", maar sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 is dat niet meer het geval. Op 18 augustus 1811 voerde de Franse keizer Napoleon Bonaparte in Nederland de familienaam in. Iedereen werd opgeroepen om zich met een achternaam te laten registreren bij het gemeentehuis. De meeste mensen hadden al wel een achternaam, maar het werd verplicht om een vaste
achternaam te hebben. Voor 1811 hielden vooral kerken persoonlijke gegevens bij in doop-, trouw- en begraafboeken en werd de naam veelal geschreven zoals de predikant of de griffier de naam verstond. Na het decreet van Napoleon gingen gemeenteambtenaren aan de slag met de gegevens van de burgers en werd alles natuurlijk een stuk nauwkeuriger vastgelegd.
In onderstaande chronologisch gerangschikte lijst hebben wij deze 14 nieuwgevonden schrijfwijzen toegevoegd aan de 32 destijds door Herman Wagenvoort gepubliceerde lijst. De nieuwgevonden schrijfwijzen zijn vetgedrukt om ze eenvoudig te kunnen herkennen. De tekst overgenomen uit het oorspronkelijke artikel is cursief gedrukt. Ook zijn een viertal schrijfwijzen van de naam in eerdere akten aangetroffen en staan vetgedrukt achter de naam.1) Twee geschreven kopien van dezelfde acte geven een verschillende naam.
2) De Schrijfwijze in twee woorden komt ook bij andere vormen voor (dat is hier niet aangegeven), en was ook nog in de 19e en 20e eeuw bij vele achterhoekse namen gebruikelijk. Een voorbeeld is een geborduurde doek van BWV en DZ, die bewaard wordt op Timmermanshuis. DE bakker te Baak stempelde het brood van mijn achterneef: H W V
HW (IXdf)

In Nummer 62 (Juni 2017) van De Wagenschouw oa:VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het juninummer van de Wagenschouw, nummer 62. Zoals u van ons gewend bent weer gevuld met een keur aan artikelen. Dan nu eindelijk de fotos die Hans Wagenvoort uit Geldermalsen stuurde aan de redactie, een viertal foto’s die hij in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft gemaakt van boerderij het Wagenvoort.
Het vijfde deel in de serie over en door Maurits Wagenvoort.
Een tweetal bijdragen van Jan Wagenvoort uit Goor, één over zijn vader en de boerderij in ’t Broek en één over Johannes Wagenvoort die niet voor Napoleon wilde vechten. Een gedicht van Jan Wagenvoort Jr. uit Hengelo over ’t Broek. En een bijdrage van Els Scheeren-Wagenvoorde over een toevallige ontmoeting tussen een Wagenvoorde en een Wientjes. Liesbeth Spaansen schreef een artikel over natuurmuseum de Lindenhof van Jan en Dinie Wagenvoort dat ophoudt te bestaan. Het eerste deel van een serie artikelen over de bijenteelt, gebaseerd op de uitgebreide beschrijvingen van Arend Wagenvoort † (Xdg) uit Epe van zijn schreden op het pad van de imkerij.


FOTO’S VAN HET WAGENVOORT UIT DE ZESTIGER JAREN
Hans Wagenvoort (XIej) uit Geldermalsen stuurde onlangs een viertal foto’s van de oude boerderij “Het Wagenvoort” aan de redactie. De foto’s zijn door hem gemaakt in de zestiger jaren van de vorige eeuw. De oude boerderij is in 1960 afgebroken. Door o.a. een storm was de boerderij echt “oud en bouwvallig” geworden. Er is door de toenmalige en ook nog steeds de huidige bewoners, de familie Loman, nog een poging ondernomen om de boerderij voor het nageslacht te bewaren door contact op te nemen met het Openlucht Museum te Arnhem. De delegatie van het museum, die kwam kijken, toonde echter geen interesse. De boerderij was aan de grote kant en een eventuele overplaatsing naar Arnhem zou te duur worden.
Na familieoverleg heeft de familie Loman besloten de boerderij af te breken. Praktisch op dezelfde fundering is toen een veeschuur (zie foto 3) gebouwd. Daarvoor zijn uitsluitend de vrijgekomen stenen van de oude boerderij gebruikt. Terwijl Hans Wagenvoort de foto’s neemt zit zijn vader, Lambertus Theodorus Gerrit Johan Wagenvoort (Xdv), in de auto te wachten (foto 4).NATUURMUSEUM DE LINDENHOF STOPT ERMEE
Het particuliere natuurmuseum De Lindenhof van Dinie en Jan Wagenvoort in de buurschap Bekveld bij Hengelo moet na twintig jaar stoppen. De verouderde schuren, waarin het museum is gevestigd, worden afgebroken omdat ze asbesthoudende daken hebben.
Tijdens onze vijfde familiedag op 5 oktober 2002, brachten wij een bezoek aan het natuurmuseum van Jan en Dinie. Op De Lindenhof werden we in de tot museum omgevormde boerenschuur verwelkomd door Jan Wagenvoort,
"Ik vind t een zootje", zo bestempelde hij destijds zijn collectie oude landbouwgereedschappen en werktuigen. Wat de opstelling van de spullen betreft, had hij gelijk, wat echter precies paste bij de doelstelling van Jan: er een verhaal over te vertellen. Want dat kon Jan, vertellen, als de beste, wat hij vooral had geleerd van zijn opa. In smeuïg dialect. Veel van onze begunstigers bewaren goede herinneringen aan dit bezoek.
In het blad Contact Bronkhorst Midden, met Achterhoeks nieuws, verscheen een artikel van de hand van Liesbeth Spaansen, dat wij met haar toestemming onderstaand integraal overnemen.

Jan en Dinie Wagenvoort stoppen met Natuurmuseum De Lindenhof
HENGELO – In de winter van 1996/1997 startten Jan en Dinie Wagenvoort op Boerderij en Natuurmuseum De Lindenhof met het vertellen over de geschiedenis, het volksgeloof en de natuur om hen heen. "Dat het bijna twintig jaar zo goed gelopen heeft, dat hadden we nooit verwacht, maar we hebben het met heel veel plezier gedaan."Wanneer Jan en Dinie Wagenvoort stoppen met hun varkensbedrijf, komen de varkensschuren leeg te staan. Met het idee voor een natuurmuseum werden in de winterperiode de schuren opnieuw ingericht. Een schuur met oud handgereedschap als decor voor de verhalen en een tweede schuur gevuld met diersporen en uitgebeelde natuurweetjes. Afgewisseld met fotos en teksten werd het een educatief geheel. In de derde schuur kwam een kantine voor de koffie en de napraat. Nog een toilet en een ontvangstschuur en het geheel was compleet. Al van het begin af aan waren zij zich ervan bewust dat zij hun privéterrein moesten beschermen. Ook wilden zij dat de gasten geen overlast zouden gaan geven aan het langskomende landbouwverkeer en maakten daarover goede afspraken met de gemeente en zorgden voor voldoende ruimte om te parkeren.
De gasten kregen in de ontvangstschuur al de eerste verhalen te horen. "Met veel grappen en grollen", vertelt Jan enthousiast. "Maar ook heb ik mensen een traantje weg zien pinken, kippenvel. Dat je de mensen zo raakt. Daar heb ik fantastische herinneringen aan. "Daarna ging het gezelschap aan de wandel en tot slot was er tijd voor koffie en natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen. Zomer en winter was De Lindenhof geopend, maar wel op afspraak. De rondleidingen werden altijd door Jan en Dinie samen gedaan. "Maar ook het opruimen en schoonmaken voor en na die tijd deden we samen. Die schuren zijn na een week al weer stoffig."
Familiereünies, verenigingen, fietsgroepen, jagers, natuurverenigingen en plattelandsvrouwen, artsen, politici en studenten genoten van de verhalen van Jan. De winterliefhebbers genoten van de kou. "Hoe kouder hoe beter. Lekker koud en dik in de kleren, in die schuur hadden we geen verwarming. Oh, heerlijk wat een sfeertje. Alleen in de kantine hadden we een kacheltje." Jan schreef de afgelopen jaren drie boeken: Puur Natuur, Buten Thuus en Bladeren. Hierin beschrijft hij de natuur en alles wat ermee samenhangt door verhaaltjes en gedichten, met eigen fotos en tekeningen geïllustreerd. De gedichten raken mensen altijd nog. "Als iemand zegt "dankjewel", dat is het mooiste compliment. Dan doe je het niet voor niks." Nog steeds schrijft hij bijna elke avond zijn belevenissen op, vooral gedichtjes hebben zijn voorkeur.
Het platteland en de natuur, waar Jan zich dag en nacht voor inzet, gaat hem aan het hart. "Breek uw eigen huis niet af", benadrukt hij. "Je moet met de mensen praten, met de natuur, met een dier en met uzelf. Het heeft geen zin om erover te praten. De stille taal die buiten is tussen de dieren en de natuur, de luchtdruk en het kosmische gebeuren, daar zit zoveel intelligentie in. Onvoorstelbaar. De wetenschap komt er nu ook achter, ze doen er nu onderzoek naar. Heb maar een beetje ontzag voor de natuur. Dat heb ik al die jaren in de schuur proberen te vertellen."
En toen kwam het asbestverhaal. "De schuren werden ouder, dakgoten moesten gerepareerd en de asbesthoudende daken moeten eraf. Het was voor ons niet te doen. Dat was het moment om een beslissing te nemen. We hebben fantastische mooie jaren gehad en stoppen op het hoogtepunt. Ik ga de gezelligheid zeker missen. Jan en Dinie kijken terug op waardevolle ontmoetingen met blijvende herinneringen. "Het was mooi. Ik heb 600 uur verteld en jij hebt meer dan 25.000 kopjes koffie gezet", besluit Jan. "Van al die mensen met hun oprechte belangstelling voor het oude handwerk met zijn geloof en bijgeloof, met hun beleving van de natuurwaarden maar vooral ook van de eenvoudige gezelligheid, al die bezoekers willen we graag bedanken voor het meer dan slagen van ons initiatief. Want het was meer! Het was de lach, maar ook inspireerden we elkaar of raakten we niet uitgepraat. "Allemaole bedankt veur t ankommen en goed gaon."

JOHANNES WILDE NIET VOOR NAPOLEON VECHTEN


Overige arikelen in Wagenschouw nr. 62:
MAURITS KAREL HERMAN WAGENVOORT (5)
LOUIS COUPERUS, EEN LEVEN
ONTMOETING TUSSEN EEN WAGENVOORDE EN EEN WIENTJES IN DE 20STE EEUW
VADER
T BROEK
BIJEN
MIJN ERVARING MET BIJEN TE BOEK GESTELD 1
INGEBONDEN BOEKEN VAN "DE WAGENSCHOUW
DE STAMBOOM

Copyright
© Uitgave: Stichting Familie Wagenvoort. Publicaties blijven eigendom van de auteur.
Overname van artikelen of fotos, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur of de redactie en met bronvermelding.


In Nummer 61 (DECEMBER 2016) van De Wagenschouw oa:VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het decembernummer van de Wagenschouw, nummer 61. Hans Wagenvoort uit Landgraaf stuurde de redactie een viertal foto’s die hij in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft gemaakt van boerderij het Wagenvoort, wij publiceren ze graag. Deze tekst stond in nummer 60 van de Wagenschouw onder het kopje ‘Van de redactie’. Waarschijnlijk heeft u te vergeefs naar de foto’s gezocht. Omdat we tijdens de opmaak van Wagenschouw nummer 60 te maken kregen met te weinig ruimte voor alle kopij, is op het laatst besloten de foto’s in het volgende nummer te plaatsen. Er is echter vergeten om de tekst van ‘Van de redactie’ aan te passen. Helaas hebben we in dit nummer ook weer te weinig ruimte en schuiven we de plaatsing van de foto’s door naar het volgende nummer van de Wagenschouw. Verder een artikel over kamp Vught, een stukje over de Twentschen dichter Wagenvoort en twee stukjes over Facebook, één door Herman Wagenvoort en één door Jaap Wagenvoort. Het vierde deel in de serie over en door Maurits Wagenvoort. Gerrit Wagenvoort nog steeds herstellende van zijn operatie, voelde zich weer in staat om een bijdrage te leveren. Lees zijn bijzondere verhaal over de behandeling van zijn ziekte. Wim Wagenvoort doet verslag van zijn bezoek aan Stefan Wagenfort in Weseke te Duitsland. Jan Wagenvoort uit Bathmen neemt ons mee in de bezoekersaantallen van onze site. En dan Meester Heuvel, de verschijning van een boek en de opvoering van een toneelstuk. Tenslotte iets over het online zoeken naar voorouders en verspreid door de Wagenschouw een drietal meldingen over diverse jubilea.


INGEBONDEN BOEKEN VAN "DE WAGENSCHOUW"

De verschenen nummers van de Wagenschouw zijn ingebonden in 4 boeken. Deze boeken zijn te koop voor 24,95 per stuk. De verzendkosten en verpakkingskosten zijn 6,95. Afhalen bij de redactie mag natuurlijk ook. Voor elk boek is een stofomslag beschikbaar, de prijs hiervan is 0,50 per stuk. Boek 1 bestaat uit de nummers 1 t/m 20A, boek 2 uit de nummers 21 t/m 33A, boek 3 uit de nummers 34 t/m 45A en boek 4 uit de nummers 46 t/m 57A.
Indien u een boek met ingebonden nummers wilt kopen, kunt u deze
bestellen in de webwinkel van de Stichting Familie Wagenvoort op internet.
Het internetadres is www.wagenvoort.net. Mocht u nog een nummer van de Wagenschouw missen in uw collectie, dan zijn een beperkt aantal nummers nog te koop voor 2,00 per stuk, exclusief 1,46 verzendkosten.
U kunt de gebonden boeken bestellen in onze webshop. Daar kunt u ook losse nummers of de losse nummers als PDF bestellen van De Wagenschouw bestellen.


Recentelijk verscheen Nummer 61 van de Wagenschouw (31e Jaargang), Zie hieronder de inhoud.

WAGENFORT IN DUITSLAND

Op 15 juli 2016 gingen wij ter voorbereiding op onze zomervakantie een dagje naar Winterswijk om bij Obelink nog wat kampeerspullen te kopen. Aansluitend staken we nog even de grens over om in het Duitse Borken bij de plaatselijke supermarkt enkele inkopen te doen. Hierbij passeerden wij op 2 kilometer het plaatsje Weseke. In het vorige nummer schreef ik over de mail die wij hadden ontvangen van Stefan Wagenfort uit Weseke, met de vraag of zijn familie verwant is aan de Hollandse Wagenvoort familie. Op de gok dat hij thuis was reden wij Weseke binnen op zoek naar Wagenfort’s Gartenzauber. Het eerste wat opviel toen we Weseke binnen reden was het zicht op de kerk met zijn imposante 75 meter hoge toren. De kerk werd gebouwd van 1892 – 1895, naar het ontwerp van de architect Hilger Hertel d. J. uit Munster. Aan het eind van de 14e eeuw werd er een parochiekerk gebouwd, die in 1892 moest wijken voor het huidige gebouw. Toen we het terrein van Wagenfort’s Gartenzauber opreden, wilde hij er net af rijden, op weg naar een afspraak. We hebben even met elkaar kennis gemaakt en een kort gesprek gehouden over een eventuele familie verwantschap tussen de Nederlandse familie Wagenvoort en de Duitse familie Wagenfort.


MAURITS KAREL HERMAN WAGENVOORT (4)
In de nummers 56, 57 en 60 van de Wagenschouw werden deel 1 t/m 3 van een reeks artikelen over en door Maurits Karel Herman Wagenvoort, de bekendste schrijver uit de Wagenvoort familie, geplaatst. In dit vierde deel het vervolg van een overzicht van zijn leven van geboorte tot zijn dood. Bij onderstaand artikel is o.a. dankbaar gebruik gemaakt van de presentatie over Maurits Wagenvoort die werd gehouden door Ben Wagenvoort uit Eefde, tijdens de familiedag van 28 april 2012 in Epe.

LIKE ONS OP FACEBOOK


Sinds de familiedag van 2015 heeft onze stichting een eigen pagina op Facebook. U hebt het wellicht gezien: direct na de familiedag verscheen een collectie met foto’s op de Facebookpagina. Een leuke manier om sneller in contact te komen. De reden waarom Stichting Familie Wagenvoort deze pagina heeft gemaakt is om aansluiting te zoeken bij een heel nieuwe en veelal nog onbekende groep familieleden. We constateren een afname in de trouwe schare lezers van ons blad ‘De Wagenschouw’. Er is een bijzonder grote groep familieleden actief op zogenaamde ‘social media’ zoals Facebook. Deze mensen zijn vaak geen begunstiger en lezen hierdoor meestal ook de Wagenschouw niet. Deze veelal jongere groep familieleden wil wellicht op een andere manier betrokken zijn bij onze familie en de historie ervan. Wij gebruiken Facebook om contact te krijgen met deze onbekende groep. Het liefst komen we via dit kanaal in contact met zoveel mogelijk van onze familieleden. Dit is voor ons een experiment om te kijken welke kant wij op kunnen en willen als
stichting in de toekomst. U hebt wellicht gemerkt dat wij de afgelopen tijd weer actiever berichten, foto’s en andere wetenswaardigheden over onze familie op Facebook plaatsen. Om dit experiment succesvol te laten zijn, kunnen wij uw hulp
goed gebruiken.

Helpt u mee? ‘Liken’ maar! Dank u wel!

Het adres van onze Facebookpagina: http://www.facebook.com/StichtingFamilieWagenvoort

Jaap Wagenvoort (XIbo), Bennekom


EEN BIJZONDER JUBILEUM
Onlangs is onze begunstiger Gerrit Jan Wagenvoort uit Deventer gehuldigd door de FNV KIEM (voorheen: F.N.V.-bond Federatie Druk en Papier) in verband met zijn 70-jarig lidmaatschap. In Wagenschouw nummer 16 (mei 1994) op pagina 25 konden wij destijds melding maken van het 70-jarig lidmaatschap van dezelfde bond van zijn vader Gerrit Willem Wagenvoort.

SCHENKING

Els Scheeren-Wagenvoorde uit Uithoorn heeft ons het boek “Ooggetuigen van oorlog” geschonken. Dit boek geeft een beeld van de oorlog en bezetting van voormalig Nederlands-Indië in de periode 1942-1945. Een periode van Japanse terreur die Els en haar familie ook aan den lijve hebben ondervonden.


KONZENTRATIONSLAGER HERZOGENBUSCH OFTEWEL KAMP VUGHT

TWENTSCHEN DICHTER WAGENVOORT

WAT BETEKENT FACEBOOK TOT NU TOE VOOR DE STICHTING FAMILIE WAGENVOORT?

MEESTER HEUVEL GEBUNDELD
TONEELSTUK OVER MEESTER HEUVEL


ONLINE ZOEKEN NAAR VOOROUDERS EENVOUDIGER
Per 1 september 2016 is de vernieuwde website van het CBG|Centrum voor familie geschiedenis online gegaan. Deze nieuwe website zal voor vele stamboom onderzoekers een welkome vernieuwing zijn. Het onderzoek naar voorouders wordt gemakkelijker door de centrale zoekingang die in één keer archiefbronnen, stamboomgegevens, familienamen en familiewapens doorzoekt. Daarnaast biedt de site veel achtergrondinformatie en hulp bij onderzoek voor zowel de beginner als de gevorderde. Op de website komt een schat aan informatie bijeen: zo’n 10,9 miljoen persoonsvermeldingen in de eigen collectie, 48.000 titelvermeldingen in de bibliotheek, ruim 100.000 wapenbeschrijvingen, 95.000 stambomen en meer dan 320.000 familienamen. Naast de collectie van het CBG zijn ook de ruim 43 miljoen aktes en 117 miljoen persoonsvermeldingen uit WieWasWie gelijktijdig te doorzoeken. WieWasWie is hét Nederlandse online platform voor familiegeschiedenis en biedt historische documenten die Nederlandse archiefinstellingen daar samen aanbieden voor historisch persoonsonderzoek. Op het nieuwe cbg.nl kunnen alle CBG-databases snel doorzocht worden via één zoekveld. Een zoekopdracht op een familienaam geeft meteen een overzicht van wat er te vinden is in de verschillende websites CBG Verzamelingen, CBG Bibliotheek, CBG Stambomen, CBG Familienamen, CBG Familiewapens en de landelijke archiefwebsite WieWasWie.

STICHTING FAMILIE WAGENVOORT 30 JAAR JONG
Op 23 augustus 2016 bestond de Stichting Familie Wagenvoort alweer 30 jaar. Niet een speciaal jubileumjaar, maar toch weer een hele prestatie om 30 jaar na de oprichting nog steeds ‘alive and kicking’ te zijn.


CIJFERS EN FEITEN OVER BEZOEKEN OP ONZE WEBSITE

GAIT LUNTIES LEVENSLOOP (ZIEKTEVERLOOP) (6)

GELUKGEWENST
Zowel Riekie Wagenvoort-Baneman uit Deventer, als haar zoon Gert Jan Wagenvoort uit Amsterdam wisten op de jaarlijkse vogelshow van de Vereniging Deventer Vogelvrienden Gekleurde Zanger uit Deventer, die gehouden werd van 18 t/m 20 november 2016 in Vergader- en Partycentrum De Horst in Deventer, het kampioenschap te behalen. Van harte gefeliciteerd.

STAMBOOM

CADEAU ST. NICOLAAS OF KERSTMIS
Als u iemand een cadeautje wilt geven voor St. Nicolaas of met Kerst en u weet nog niets origineels te bedenken, is dit misschien een tip. U kunt nl. een abonnement op de Wagenschouw als geschenk geven. De kosten zijn binnen Nederland € 11,50 en buiten Nederland € 14,00 per jaar. Een digitaal abonnement kost slechts € 7,50 per jaar.
Het blad de Wagenschouw verscheen voor het eerst in december 1986, in hetzelfde jaar dat de Stichting Familie Wagenvoort door Mr. Dr. Herman Wagenvoort werd opgericht.

Herman stelde zelf het eerst nummer samen en de eerste 11 nummers kwamen in zijn geheel van zijn hand.

De Wagenschouw richt zich op het verschaffen van informatie over de familie Wagenvoort, inzicht in stamboomonderzoek en richt zich in ieder nummer op personen binnen de familie. Anno 2011 zijn er reeds 50 nummers van de Wagenschouw verschenen. Deze zijn in boekvorm te bestellen voor geinteresseerden.

Vragen hieromtrent kunt u aan de stichting stellen.DE WAGENSCHOUW
Uitgave van de Stichting Familie Wagenvoort
Redactieadres en Secretariaat
G.W. Wagenvoort, Boxbergerweg 111, 7431 PM Diepenveen
email: g.w.wagenvoort@home.nl
Verschijningsfrequentie
Twee keer per jaar, in juni en december
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag
ISSN-nummer 1567-3427
Copyright
Uitgave: Stichting Familie Wagenvoort. Publicaties blijven eigendom van de auteur.
Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming
van de auteur of de redactie en met bronvermelding.
STICHTING FAMILIE WAGENVOORT
Jaarlijkse bijdrage Minimaal 10,00, buiten Europa minimaal 12,50
Recentelijk verscheen Nummer 56 van de Wagenschouw (29e Jaargang), Zie hieronder de inhoud.
U kunt individuele nummers bestellen in onze webshop. Daar kunt u ook ingebonden boeken met nummers van De Wagenschouw bestellen.

In Nummer 56 (Juni 2014) van De Wagenschouw oa:VAN DE REDACTIE
We hopen met dit nummer u weer een aantal interessante artikelen voor te schotelen. In dit nummer o.a. het derde artikel in een reeks over zijn levensloop door Gait Luntie. Ook Han Wagenvoort uit Amstelveen levert
weer een bijdrage met een artikel over zijn zoon, Rogier Wagenvoort de
kunstenaar. Heel bijzonder dit keer de honderdste verjaardag van mevrouw Wagenvoort-Botticher op 20 april 2014 met een fraaie foto van het bezoe van de burgemeester. Na lange tijd weer een bijdrage van Els Scheeren-Wagenvoorde met de levensloop van haar broer Fred Wagenvoorde. In dit nummer het eerste deel van een serie over en door de schrijver Maurits Wagenvoort. Verder een artikel over 200 jaar koninkrijk in relatie tot een schoolplaat. En tot slot een stukje over Bathmen spant de kroon, een enorme happening ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de oudste oranje-vereniging in Nederland, met veel inbreng van onze bestuurs- en raadsleden. Veel leesplezier gewenst.

BRUNSSUMSE VIERT 100E VERJAARDAG
Stien Wagenvoort-Btticher uit Brunssum werd 20 april 2014 100 jaar. Reden voor burgemeester Luc Winants haar dinsdag 22 april te vereren met een bezoek. De 100-jarige kreeg namens de gemeente een taart en een mooie bos bloemen. Het gezinsleven speelde altijd een rode draad in het leven van Stien. Zij heeft een zoon en drie kleinkinderen. Ze woont in verzorgingshuis Huize Louise, waar ze in haar nopjes is met de goede verzorging.GAIT LUNTIES LEVENSLOOP (3)

9 jaar aanmodderen zonder hulp van de overheid is de laatste alinea van de vorige editie. Om hierover verdere uitleg te geven moet ik terug naar 1 april 1980. (Geen 1 april mop) Het is de datum waarop ik mijn bakkerij en kruidenierswinkel heb gesloten en bij de Raad van Arbeid (nu Sociale verzekeringsbank) in Zwolle ben gaan werken. De grootste fout die ik in mijn leven heb gemaakt. Wanneer je als klein zelfstandig bakkertje in overheidsdienst gaat werken is dat hetzelfde als 180 km met de auto rijden en dan plotseling volop aan de handrem trekken. De voorzitter van de Raad van Arbeid zag het als een zeer goed initiatief om kleine zelfstandigen aan te nemen die moesten het stof maar eens van die stoffige en de vastgeroeste ambtelijke cultuur afschudden. Die uitdaging wilde ik natuurlijk graag aangaan daar ik hard werken en direct beslissingen nemen wel in mijn bloed had zitten waarbij ik tevens mijn baas de voorzitter kon laten zien hoe dat moest. Hiermede zou ik hem op zijn wenken bedienen en hij gaf mij ook nog rugdekking.

Binnen 3 maanden had ik door mijn naiviteit en geen ervaring met het in loondienst werken mijn doodvonnis al getekend. Ik had namelijk 23 verbeterpunten opgesteld ter bevordering van het functioneren van de organisatie. Deze verbeterpunten heb ik aan de voorzitter voorgelegd zonder enige kennisgeving aan mijn directe chefs, niet wetende dat zoiets
zeer ongebruikelijk is om iedereen zomaar te passeren. Ik werd dan ook
betiteld als infiltrant, carrierejager en vele van dat soort uitspraken. Vanaf
dat moment had ik door dat er voor mij een onmogelijke situatie was
ontstaan om te kunnen functioneren in een dergelijke ambtelijke organisatie. Door de leiding (chefs) op de werkvloer werd alles aangegrepen om van mij af te komen, ik was schijnbaar te bij de hand en te zakelijk ingesteld. Het werd een zeer moeilijke tijd en waarbij de voorzitter die mij nog enigszins beschermde, met pensioen ging. De weg terug was er ook niet meer, het bakkerijtje en de kruidenierswinkel waren er niet meer. Ik voelde mij als een kat in het nauw. Een kat in het nauw doet rare sprongen. Ze hebben mij daar zelfs zover gekregen dat ik wel van de vijfde verdieping naar beneden wilde springen. Op het moment dat ik begon met werken bij de Raad van Arbeid kon ik ijzer wel met de handen breken, na 8 jaar kon ik nog geen lucifersstokje meer breken. Hierover in volgende edities meer.........


ROGIER WAGENVOORT

Al vanaf dat ik klein was, had ik belangstelling voor tekenen. Het
werd meer dan wat gekrabbel toen ik een jaar of vijf zes was.
Ik zat toen regelmatig met mijn vader aan de eettafel en we
maakten dan stillevens van allerlei spulletjes die om ons heen stonden. Tot ik het op een gegeven moment alleen af kon en ging maken wat ik zelf leuk vond. Wanneer het slecht weer was en je niet buiten kon spelen was ik heel vaak binnen aan het tekenen.


DE LEVENSLOOP VAN FRED WAGENVOORDE (Xcn)


Het leven van Frederik Antoni Wagenvoorde ving aan met zijn geboorte op 18 februari 1929 te Batavia, in voormalig
Nederlands-Indie. Zijn vader, werkzaam als ingenieur bij de Staats Spoorwegen werd na enkele maanden overgeplaatst naar Soerabaja waar zijn zusje werd geboren. Na in 1934 met Europees verlof te zijn
geweest, werd Batavia weer de standplaats van het gezin. Enkele jaren van gelukzalige jeugd volgden (zie hiervoor eerdere verhalen in boek II van de Wagenschouw), totdat op 8 december 1941 Indie in oorlog kwam met Japan. De gevolgen van de onvermijdelijke capitulatie van Nederlands-Indie resulteerde voor Fred in 6 verschillende interneringskampen. In het 2e werd hij van zijn moeder gescheiden en op
transport gezet, bestemming onbekend. Hij leerde als jongen van 15 jaar zichzelf tussen de duizenden medegevangenen in de mannenkampen te
handhaven. Dat drukte een stempel op zijn latere leven: hij was nooit voor een gat gevangen. Hij wist ook, dat hij in het kamp niet naar zijn vader hoefde uit te kijken, want hem was het doodsbericht van zijn vader al bekend.`......


MAURITS KAREL HERMAN WAGENVOORT (1)

In dit nummer starten we een reeks artikelen over Maurits Wagenvoort de
bekende schrijver uit de Wagenvoort familie. We beginnen met een stuk wat terug te vinden is op Wikipedia. Hierin een korte levensloop en een overzicht van zijn werk. De reeks wordt in volgende nummers vervolgd met artikelen door Maurits Wagenvoort zelf geschreven of door anderen over hem geschreven. Al eerder publiceerden wij in de Wagenschouw over Maurits Wagenvoort. In Wagenschouw nummer 12 en 27 stond in 2 artikelen een gedeelte (hoofdstuk 2) uit zijn boek De Vrijheidzoeker, een autobiografisch boek. In hoofdstuk 2 van De Vrijheidzoeker schrijft Maurits over zijn grootvader Wagenvoort (VIo). Ook in Wagenschouw nummer 27 het artikel Tegen het leven is niet te strijden, met hierin de persinformatie bij het verschijnen van het boek met die titel, waarin een overzicht van de briefwisseling tussen Maurits en Christien Vierhout. In Wagenschouw nummer 30 het verhaal Handelsbladredacteur valt uit luchtballon. In Wagenschouw nummer 38 het verhaal Couperus nasi goreng in Sevilla, geschreven door Sander Bink. In Wagenschouw nummer 41 een artikeltje over de relatie tussen Maurits en Thomas Cool. Ook in Wagenschouw nummer 41 het verhaal geschreven door Sander Bink over de verloren brieven van Couperus aan vriend Wagenvoort, getiteld Een reconstructie van een vergeefse zoektocht.......200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Het was op 30 november 2013 precies 200 jaar geleden dat Willem Frederik, de latere koning na een periode van ballingschap weer voet zette op Nederlandse bodem. Op het strand van Scheveningen werd de landing van Willem Frederik met behulp van honderden figuranten nagespeeld. De landing staat symbool voor het begin van het Koninkrijk der Nederlanden en was op 30 november 2013 precies tweehonderd jaar geleden. Met het evenement wordt de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk ingeluid. Deze gebeurtenis van tweehonderd jaar geleden inspireerde De Jong en Wagenvoort om hier een van de beroemde schoolplaten van te maken.
BATHMEN SPANT DE KROON

In Bathmen vond van donderdag 29 mei 2014 t/m zondag 1 juni 2014 een vierdaags festijn plaats, genaamd Bathmen spant de Kroon. Bathmen keerde tijdens dit vierdaagse festival twee eeuwen terug in de tijd. Met dit festival vierde men dat de Bathmense Oranjevereniging, de oudste Oranjevereniging van ons land, tweehonderd jaar bestaat. Er was in het dorp van alles te zien. Op donderdag was het officiele begin en werd op de Brink in Bathmen de gehate Franse hoed neergehaald en de kroon van Oranje gehesen. Verder kon het publiek zich dit weekend o.a. vermaken met de bezichtiging van de kampementen, een grande parade van de Napoleontische armee, een parade van historische kleding en figuren en vele andere activiteiten.

Als commandant van de Landstormers figureerde ons bestuurslid Jan Wagenvoort. In de plaatselijke krant zei Jan Wagenvoort: Wij zijn kanonnenvoer. En verderop in het artikel zegt hij: Het dorp is nu ontzet, maar in de bossen rond het dorp zitten de Napoleontische legers nog steeds. De komende dagen zullen we het samen met de Pruisen en Kozakken steeds aan de stok krijgen met de Fransen. Zondag volgt het definitieve gevecht.Het hoogtepunt van het festival was toch een nagespeelde veldslag uit 1814 tussen de troepen van Napoleon, Kozakken, Pruisen en Landstormers (lokale boeren). Voorafgaand aan de veldslag vonden er in de dagen daarvoor de nodige schermutselingen plaats in en om het dorp. In het bos konden de kampementen van de troepen worden bekeken. De historische Brink was het brandpunt van de meeste activiteiten: historisch ontbijten met oerbroden en pannenkoeken, straatspektakel, oude ambachten en gebruiken, een os aan het spit, muziek, dans, openluchtvoorstellingen en tentoonstellingen.Verder in de Wagenschouw :
--> Stamboom fragmenten
--> FamilieberichtenLink naar de Webshop, indien U een los nummer van De Wagenschouw wilt bestellen

Ingebonden boeken van de Wagenschouw
De verschenen nummers van de Wagenschouw zijn ingebonden in 3 boeken.
Deze boeken zijn te koop voor 32,50 euro per stuk. Bij inlevering van
de betreffende losse nummers kost het boek 22,50 per stuk. De verzendkosten
en verpakkingskosten zijn 5,00. Afhalen bij de redactie mag
natuurlijk ook....
U kunt individuele nummers bestellen in onze webshop. Daar kunt u ook ingebonden boeken met nummers van De Wagenschouw bestellen.


Het blad de Wagenschouw verscheen voor het eerst in december 1986, in hetzelfde jaar dat de Stichting Familie Wagenvoort door Mr. Dr. Herman Wagenvoort werd opgericht.

Herman stelde zelf het eerst nummer samen en de eerste 11 nummers kwamen in zijn geheel van zijn hand.

De Wagenschouw richt zich op het verschaffen van informatie over de familie Wagenvoort, inzicht in stamboomonderzoek en richt zich in ieder nummer op personen binnen de familie. Anno 2011 zijn er reeds 50 nummers van de Wagenschouw verschenen. Deze zijn in boekvorm te bestellen voor geinteresseerden.

Vragen hieromtrent kunt u aan de stichting stellen.DE WAGENSCHOUW
Uitgave van de Stichting Familie Wagenvoort
Redactieadres en Secretariaat
G.W. Wagenvoort, Boxbergerweg 111, 7431 PM Diepenveen
email: g.w.wagenvoort@home.nl
Verschijningsfrequentie
Twee keer per jaar, in juni en december
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag
ISSN-nummer 1567-3427
Copyright
Uitgave: Stichting Familie Wagenvoort. Publicaties blijven eigendom van de auteur.
Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming
van de auteur of de redactie en met bronvermelding.
STICHTING FAMILIE WAGENVOORT
Jaarlijkse bijdrage
Minimaal 10,00, buiten Europa minimaal 12,50

In Nummer 55 (Dec. 2013) van De Wagenschouw oa:


In dit nummer oa. Over drostendiensten en een verwoest Grafmonument.
Verder hoe zeldzaam is het verschijnsel van kwartierherhaling. Herman Wagenvoort schrijft verder Archief verhuizen, . een hele klus.
Dan vonden we in het nationale dromenboek vonden we een droom ingestuurd door Luka Wagenvoort (2002 Utrecht) in het kader van Mijn droom voor ons land. Verder schrijft Gerrit Wagenvoort uit Heerde (Gld) over zijn eigen leven in Gait Lunties Levensloop (2).
Dan vonden we in Wikipedia een naamgenoot, nl Lubertha Wagenvoort - Deelneemster Korfbal tijdens de Olynmpische zomerspelen van 1928 in Amsterdam. Tevens de stamboom XIas t/m XIau
De redactie hoopt dat u er weer genoeglijke leesmomenten aan beleefd. En mocht uzelf eens in de pen willen klimmen, de redactie houdt zich aanbevolen voor uw pennenvruchten.

DROSTENDIENSTEN

Hierna volgt een artikel geschreven door Ben Wagenvoort (Xbk) over
drostendiensten en een verwoest grafmonument. In het verleden plaatsten
wij eerder een artikel over het onderwerp drostendiensten. In nummer 39 van
de Wagenschouw op pagina 39 t/m 42 is een artikel te lezen, geschreven
door Herman Wagenvoort (IXdf) over drostendiensten. Dit artikel ging met
name over drostendiensten en voorvaderen Wagenvoort die hiermee werden
geconfronteerd......
Het Timmermanshuis aan
de Riethuisweg te Vorden


HOE ZELDZAAM IS HET VERSCHIJNSEL VAN KWARTIERHERHALING IN DE KWARTIERSTAAT?

Onderstaand artikel is geschreven door Frank Rijckaert, algemeen
bestuurslid en webmaster van de NGV-afdeling Achterhoek en Liemers. Het
artikel is overgenomen uit het blad Bulletin, het kwartaalschrift van de
NGV-afdeling Achterhoek en Liemers.
In het Officieel Orgaan van de Stichting Familie Wagenvoort, De
Wagenschouw 2013/1 nummer 54 staat het artikel Dwarsverbanden in de
stamboom Wagenvoort. Daarin is een kwartierstaat opgenomen van de
auteur dr. ing. Marinus Wagenvoort. Alle personen in deze kwartierstaat
komen uit ons werkgebied en daarom heb ik gekeken of ik dwarsverbanden
kon vinden in de door mij in Bulletin gepubliceerde en nog te publiceren
kwartierstaten van bekende Achterhoekers. En inderdaad, die zijn er.
In het artikel stelt de heer Wagenvoort zich de vraag: Hoe zeldzaam is het
verschijnsel van kwartierherhaling in de kwartierstaat? Hij analyseert 151
kwartierstaten die gepubliceerd zijn in Gens Nostra 54, nr. 12 en 56, nr. 1 en
vindt kwartierherhaling in 11,2% van de gevallen. Hij had zich de moeite
kunnen besparen. We kunnen gerust stellen dat in elke kwartierstaat
noodzakelijkerwijs zeer vaak kwartierherhaling moet voorkomen, als we
maar ver genoeg teruggaan.

CIJFERS EN FEITEN OVER BEZOEKEN OP ONZE WEBSITE

In vorige nummers van de Wagenschouw is al eens een inzicht gegeven in
de bezoekersaantallen en trends van de bezoeken aan onze site
www.wagenvoort.net
Een recente telling leert dat we in de periode 1 november 2012 t/m 31
oktober 2013 in totaal 2839 bezoekers hebben mogen begroeten.
Deze bezoekers hebben in een jaar tijd in totaal 10.319 paginas bekeken!
Als we naar het totaal aantal bezoekers kijken vanaf het begin van de telling
(April 2010) hebben we in totaal 8620 bezoekers mogen verwelkomen, die
in totaal 36.336 paginas bezocht en bekeken hebben!
Gemiddeld heeft elke bezoeker iets meer dan 4 paginas bekeken. Een
fantastisch aantal, in circa 3 jaar bereikt!


ARCHIEF VERHUIZEN, �����.EEN HELE KLUS.

Ruim voor de zomervakantie is in overleg met Berend Wagenvoort in
Apeldoorn, verblijfadres van ons archief, besloten het familiearchief te
verplaatsen. Ja waarheen? Je hebt het wel over een bestelbus vol! In eerste
instantie is geinformeerd bij Wagenvoort Vuurwerk te Heerde/Wapenveld.
Daar is onderzocht in hoeverre die opslag in de bunkers werd toegestaan
door de verzekering. Dit kon niet doorgaan. Aansluitend prijsopgave
gevraagd bij bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in archiefopslag. Dat
werd een te prijzige kwestie. De volgende oplossing werd gevonden:
voorlopige opslag bij de vader van Wim Wagenvoort in Deventer. Nadat in
Heerde de opslag niet door kon gaan plaatste Gerrit Wagenvoort uit Heerde
een opmerking die ik niet vergeten was. Als je er helemaal nergens mee
terecht kunt, kan het wel bij ons thuis, ik maak wel ruimte. Deze toezegging
is nu dankbaar door ons aangegrepen. Enkele weken geleden heeft de
move van Apeldoorn naar Deventer plaatsgevonden met een bestelbus van
Berend Wagenvoort uit Apeldoorn. Inderdaad een bus vol. Aansluitend
hebben we met zon drien ook al zon 200 opnames (fotos) gemaakt van een
gedeelte van de boeken van de schrijvers uit de familie, drie per object:
Voorkant, blad 1, 2 en/of 3. Verder van tijdschriftverhalen opgetekend door
familieleden. Er blijven nog veel zaken over om te doen als we definitief in
Heerde zijn ingericht. Schatting, ik denk zeker nog wel enkele honderden
opnames. Het is onze bedoeling op den duur, als alle gedeeltes van boeken
en fragmenten digitaal zijn opgenomen, u hierin inzicht te bieden via onze
site. Evenals in de opnames van andere objecten die we hebben. Om u een
idee te geven hoe het archief zo omvangrijk is geworden: omstreeks 1915 is
als eerste, Prof Dr. Hendrik Wagenvoort, gestart met stamboomonderzoek en
opbouw van het archief. Zijn zoon Mr. Dr. Herman Wagenvoort (oprichter
van onze Stichting) heeft het verder opgebouwd en gemaakt tot wat het nu
is. Pioniers dus. Nu trachten wij het opgebouwde goed te beheren en te
publiceren. Dat beheer is gemakkelijker geworden door de komst van
digitale hulpmiddelen, zoals programmas voor de stamboom en digitaal
archief. Maar daar hebben we nu wel nu bijna 6 jaar aangewerkt om te
komen tot wat we nu hebben. Hiermee zullen we de rest van ons leven bezig
blijven, je bent er namelijk nooit klaar mee.
Ik hoop u enig inzicht te hebben verschaft van welke omvang het archief is.
T.z.t. hoort u van ons hoe de operatie is afgerond.
Herman Wagenvoort, Bathmen
beheerder stamboom Stichting Familie Wagenvoort, november 2013

MIJN DROOM VOOR ONS LAND
Tijdens het doorbladeren van dit recent verschenen boek, dat als inspiratie
voor onze koning is uitgegeven, kwam ik zelfs een gedicht tegen van een
naamgenootje uit Utrecht. Luka Wagenvoort (2002 Utrecht). De titel van
het gedicht: Mijn droom. Een gedicht met een mooie inhoud, gemaakt
door iemand van 11 jaar.

Een probleem voor mij is, dat ik dit kind niet in de stamboom van onze stichting kan vinden. Graag zou ik van iemand horen of men weet wie de ouders zijn en waar die wonen. Kan iemand mij hierover iets melden? Graag
hoor ik van u als u Luka en/of haar ouders kent. Een telefoonnummer en/of adres zou zeer welkom zijn. Wij proberen zo onze stamboom waaraan
Hendrik Wagenvoort al omstreeks 1915 is begonnen met uitzoeken, bij te houden. Wij komen diverse keren tegen, vooral in overlijdensadvertenties,
dat er kinderen zijn die al weer zelf kinderen hebben. Ook dat personen uit
onze stamboom een partner hebben en getrouwd zijn of een nieuwe partner hebben. Als u zich op zou willen werpen als doorgever van zulke voorvallen, graag! U kunt zich in verbinding stellen met onze redactie: Boxbergerweg 111, 7431 PM Diepenveen, tel. 0570-593833, of per email: g.w.wagenvoort@home.nl. U mag mij natuurlijk ook bellen: 0570-541831.
Herman Wagenvoort, Bathmen, beheerder stamboom Stichting Familie Wagenvoort

GAIT LUNTIES LEVENSLOOP (2)

Zoals in de vorige editie is gezegd: De bakermat werd gelegd vanaf 8 jarige
leeftijd met illegale handel.
Gerrit Jan, alias Gait Luntie, met zijn zus Geertje Stijf-Wagenvoort
Het verbod op vuurwerkverkoop in Heerde is blijven bestaan tot 1972.
Wanneer iets niet mag, is de vraag heel groot onder de jeugd. Dat was in
mijn jeugd zo en dat is nu nog zo. In dat opzicht is er niets veranderd. Ook
nu zien we ieder jaar weer de jacht van allerlei handhavende instanties om
zogenaamd in het belang van de openbare veiligheid illegaal vuurwerk in
beslag te nemen. Een speeltje van al die instanties dat een heel groot systeem
van schijnveiligheid in stand houd en waarbij de openbare veiligheid steeds
verder in het geding komt. Het wordt steeds agressiever en crimineler. Voor
de jeugd is het steeds weer de uitdaging om na de zomervakantie de hardste
knallen te kunnen bemachtigen, gekocht of zelf gemaakt. Een Belgische
collega vroeg mij eind jaren negentig of wij in Nederland doof waren. Ik
vroeg hem hoezo die vraag: De jeugd uit Nederland komt met de brommer
de grens over met een rugzak en vraagt ieder jaar om hardere knallen. Dus
vroeg ik mij af of jullie in Nederland doof zijn........

Lees het volledige verhaal in De Wagenschouw

KORFBAL OP DE OLYMPISCHE ZOMERSPELEN 1928
Tijdens een speurtocht op internet kwamen we op Wikipedia het volgende
artikel tegen. In dit artikel komt voor als een van de deelnemende dames,
Lubertha Wagenvoort (VIIIab4), die in die tijd een prominent
korfbalspeelster was. In de Wagenschouw nr. 26 van mei 1999 staat op
pagina 5 t/m 7 een verslag, geschreven door Mr. Dr. Herman Wagenvoort,
van een bezoek dat hij aan haar heeft gebracht in 1999.
Op de Olympische Zomerspelen 1928 in Amsterdam, was korfbal een
demonstratiesport. Het Nederlands organisatiecomite mocht twee
demonstratiesporten aanmerken. Lacrosse was daar een van. Als tweede
demonstratiesport kwamen enkele sporten in aanmerking. Boogschieten,
kegelen, korfbal, kaatsen en rugby. Bij de discussie bleek dat wijlen Baron
van Tuyll van Serooskerken, oprichter van het Nederlands Olympisch
Comite, eerder aan de korfbalbond had toegezegd dat zij in Amsterdam
gedemonstreerd zouden worden. Deze wens werd gerespecteerd. Na
onderhandelingen met de kaatsbond werd een uitzondering op de regel
gemaakt en werd ook het kaatsen als demonstratiesport gehouden. Volgens
het officiele rapport van deze Olympische Spelen was korfbal een sport die
in Nederland en de kolonies werd gespeeld, evenals in Belgie en Duitsland.......

Lees het volledige verhaal in De WagenschouwVerder in de Wagenschouw :
--> Stamboom fragmenten
--> FamilieberichtenLink naar de Webshop, indien U een los nummer van De Wagenschouw wilt bestellen

Ingebonden boeken van de Wagenschouw
De verschenen nummers van de Wagenschouw zijn ingebonden in 3 boeken.
Deze boeken zijn te koop voor 32,50 euro per stuk. Bij inlevering van
de betreffende losse nummers kost het boek 22,50 per stuk. De verzendkosten
en verpakkingskosten zijn 5,00. Afhalen bij de redactie mag
natuurlijk ook....
U kunt individuele nummers bestellen in onze webshop. Daar kunt u ook ingebonden boeken met nummers van De Wagenschouw bestellen.


Het blad de Wagenschouw verscheen voor het eerst in december 1986, in hetzelfde jaar dat de Stichting Familie Wagenvoort door Mr. Dr. Herman Wagenvoort werd opgericht.

Herman stelde zelf het eerst nummer samen en de eerste 11 nummers kwamen in zijn geheel van zijn hand.

De Wagenschouw richt zich op het verschaffen van informatie over de familie Wagenvoort, inzicht in stamboomonderzoek en richt zich in ieder nummer op personen binnen de familie. Anno 2011 zijn er reeds 50 nummers van de Wagenschouw verschenen. Deze zijn in boekvorm te bestellen voor geinteresseerden.

Vragen hieromtrent kunt u aan de stichting stellen.DE WAGENSCHOUW
Uitgave van de Stichting Familie Wagenvoort
Redactieadres en Secretariaat
G.W. Wagenvoort, Boxbergerweg 111, 7431 PM Diepenveen
email: g.w.wagenvoort@home.nl
Verschijningsfrequentie
Twee keer per jaar, in juni en december
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag
ISSN-nummer 1567-3427
Copyright
Uitgave: Stichting Familie Wagenvoort. Publicaties blijven eigendom van de auteur.
Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming
van de auteur of de redactie en met bronvermelding.
STICHTING FAMILIE WAGENVOORT
Jaarlijkse bijdrage
Minimaal 10,00, buiten Europa minimaal 12,50


   2003-2022, Stichting Familie Wagenvoort

Privacybeleid / Privacy Statement Stichting Familie Wagenvoort (24-05-2018)