Login @ Wagenvoort.net Wagenvoort.net   

♥ Vindt u het werk van de Stichting Familie Wagenvoort belangrijk en wilt u dit ondersteunen? Dan kunt u iets doen. Word begunstiger van onze stichting. Met een kleine bijdrage helpt u de stichting om haar werk voort te zetten en de enorme opgebouwde kennis van onze familie in de stamboom en het archief te koesteren.

Word SFW-begunstiger!

Wist u dat?

 


Op 9 mei 2015 heeft Stichting Familie Wagenvoort voor alweer de 9e keer in haar historie een familiedag georganiseerd. Ditmaal was de locatie Deventer of beter gezegd, aan boord van een schip. Je kunt het verslag met foto's van de familiedag op deze site lezen.

Verslag van de familiedag 2015
Familiedag 1996

Familiedag 1996 te Vorden
Flinke belangstelling derde contactdag
Muzikaal intermezzo Karin Wagenvoort en AziŽl Wagenvoort

Het mooie, natuurrijke Vorden in de Gelderse graafschap was op 12 oktober 1996 decor voor de driejaarlijkse contactdag van de Stichting Familie Wagenvoort. Men is bevoorrecht te mogen wonen in deze streek, die nog de sfeer ademt van feodalisme. De graafschap is dan ook vooral bekend door de aanwezigheid van talrijke landgoederen met verschillende adellijke huizen, zoals in Vorden e.o. het kasteel Vorden (thans gemeentehuis), kasteel Hackfort en het imposante kasteel en landgoed de Wiersse (met zijn fraaie tuinen).

En juist in dit gebied ligt de bakermat van de Wagenvoorts. De vorige contactdagen waren in Wapenveld op de Veluwe (1990) en in Almen onder Zutphen (1993). De Stichting Familie Wagenvoort, die als zeer toepasselijke lijfspreuk "Waag en ga voort" gebruikt, bestaat inmiddels al weer tien jaar. De organisatiecommissie, bestaande uit Ben Wagenvoort (Eefde), Helma Wagenvoort (Wolfheze), Gerrit Wagenvoort (Wichmond) en Helene Boink- Wagenvoort (Denekamp), heeft het met de keus voor Vorden "goed gewaagd" .

In Dorpscentrum te Vorden


Waag en ga voort! Dat hebben zeker ook de kleine 200 bezoekers gedacht, die op deze zonovergoten herfstdag naar het "Dorpscentrum" in Vorden waren gekomen, een zalencentrum ingericht in het voormalige raadhuis. Waag en ga voort, dat hebben zeker ook de voorvaderen gedacht van de aanwezige 17 Amerikaanse Wagenvoords, toen ze in de vorige eeuw naar Amerika vertrokken.

Ann Wagenvoord x Fred B. MC GloneNa de ontvangst met koffie was er rond 10 uur een begroeting door dagvoorzitter Helma Wagenvoort. Aansluitend was het welkomstwoord van voorzitter Ben Wagenvoort, die dit jaar 1996 Helene Boink-Wagenvoort is opgevolgd als voorzitter van de Stichting. Een bijzonder woord van welkom had de voorzitter natuurlijk voor de Amerikaanse gasten. Ook "ere"-voorzitter Herman Wagenvoort uit Den Haag werd met name welkom geheten. "Thans blijkt dat iedere Wagenvoort wonderwel past in de stamboom, waaraan al sinds begin 1900 is gewerkt", aldus Ben Wagenvoort, daarmee Wagenvoort bedankend voor zijn tomeloze inzet, wat hij ondersteunde met de aanbieding van een in leer ingebonden exemplaar van de tien jaargangen van de Wagenschouw. Van de zaal was er een welgemeend applaus. Op het gezicht van Herman was te lezen dat de attentie voor hem een complete verrassing was. En zo n verrassing mag ook wel eens. Een dankwoord ging verder naar Wim Wagenvoort uit Deventer, die samen met zijn vader al weer verschillende jaren zorg draagt voor de vormgeving en het drukken van de Wagenschouw. Ja, er komt nogal wat bij kijken, voordat u het boekje in de bus krijgt. De meer thematische opzet van de Wagenschouw is aan zijn creativiteit en inzet te danken. Wim kreeg eveneens een ingebonden exemplaar van de Wagenschouw.

Helma Wagenvoort leidde de verschillende activiteiten van die dag vervolgens in met een aantal dias.


Excursies

De excursies gingen uiteraard naar plekken, die met de roots van de Wagenvoorts te maken hadden. Zo werd een bezoek gebracht aan de NH Kerk te Vorden (anno 1235), het Timmermanshuis (boerderij van een Wagenvoort) en het nabij gelegen Wientjesvoort (vroeger herberg/ boerderij van een Wagenvoort). Begrijpelijk dat de Amerikanen hiervan met een soort bovenaards gevoel hebben genoten.

De Hervormde Kerk te Vorden

Het was voor hen eigenlijk allemaal als in een sprookje; alsof alles wat ze zagen, zo uit een schilderij was weggelopen. De vroegere raadzaal van het oude gemeentehuis was omgetoverd tot expositieruimte, waar Herman Wagenvoort met assistentie van Gerrit Wagenvoort en Ben Wagenvoort op thematische wijze uitbeelding heeft gegeven van de activiteiten en bezigheden van de Wagenvoorts, Wagevoorts, Wagenvoords en Wagenvoordes. Van onderwijs, sportbeoefening, kunst en cultuur tot klederdracht, literatuur en dialectvertolking. Bijzonder was een fraaie replica van het erf Wagenvoort aan de Wagenvoortsdijk te Harfsen, waarmee naar mijn gevoel de boerderij anno 1870 treffend werd uitgebeeld.


Timmermanshuis

Al sinds mensenheugenis is het Timmermanshuis bewoond door een familie Wagenvoort en was tot voor 15 jaar in bezit van Kasteel Hackfort. "De barones had altijd veel invloed op het landgoed", zo liet Wim Wagenvoort, de pachtboer van het Timmermanshuis, die ons samen met zijn zoon Bert rondleidde op het bedrijf, ons weten. Maar naar de bewoners luisterde ze ook. Toen de barones een stal op het Timmermanshuis wilde afbreken, stelde Wim Wagenvoort voor dit gebouw te restaureren, gezien de fraaie ligging op het erf. Dit advies werd uiteindelijk opgevolgd.

Bezoek aan het Timmermanshuis

Het erf is nu eigendom van Natuurmonumenten. De boerderij is thans een modern veehouderijbedrijf met vijftig melkkoeien en is ingesteld op duurzame landbouw. Nostalgisch pronkstuk was tijdens de rondleiding de mooie grote schouw In het woongedeelte van de gerestaureerde boerderij en een fraai kabinet.

Wientjesvoort

De voormalige boerderij Wientjesvoort is van het Gelderse dwarshuis-type en werd al genoemd in de 14e eeuw. Het erf, dat lag aan de hoofdweg van Zutphen naar Winterswijk, is jarenlang bewoond geweest door een Wagenvoort, die hier naast een boerenvoortvaring een herberg dreef. De zeer deskundige rondleiding werd verzorgd door J. van de Broek uit Vorden, die hierin werd bijgestaan door stichtingsvoorzitter Ben Wagenvoort. Deskundige rondleiding door Dhr. Van de Broek.
Het pand heeft inmiddels een woonbestemming. Goed herkenbaar was het gedeelte dat vroeger dienst heeft gedaan als gelagkamer.


Boerderij bij de Wientjesvoort

Het gerestaureerde interieur hiervan, dat voorzien is van heuse bedsteden, ademt nog de sfeer van vervlogen tijden. Een juweeltje, wat ook geldt voor het interieur van de bezichtigde inpandige vakantiewoning.

NH Kerk te Vorden

De NH Kerk te Vorden dateert uit ca. 1350 en was oorspronkelijk als R.K. Kerk gewijd aan de H. Anthonius. Al in een oorkonde van 1121 is er sprake van een kapel te Vorden. Door de vele verbouwingen is het nu in hoofdzaak een gotisch bouwwerk. De toren heeft nog wel romaanse vensters. De kerk bezit een befaamd orgel uit 1833, dat gebouwd is door H.B. Lohman uit Haarlem. De overzichtelijke halfronde bankopstelling stamt al uit 1830. De rondleidingen in de kerk werden verzorgd door medewerkers van de Oudheidkundige Vereniging Vorden. Zo werd vernomen dat bij restauraties aan het interieur, die vorig jaar zijn begonnen, in het koorplafond schilderingen van o.a. Anthonius waren vrijgelegd. Deze muurschilderingen waren na de reformatie in 1600 ondergekalkt. Ook de beelden zijn in die tijd verdwenen. Bij herstelwerkzaamheden in 1899 waren al verschillende schilderingen tevoorschijn gekomen, maar deze zijn toen weer onder een pleisterlaag verdwenen. Dat de bewoners van kasteel Hackfort veel invloed hebben gehad op het reilen en zeilen in de kerk, daarvan getuigen de herinneringsstenen en grafzerken van deze families. In de oude doop- trouw- en begraafboeken stonden op diverse plekken Wagenvoorts, waar naar vanzelfsprekend met veel interesse is gekeken.


AziŽl Wagenvoort en Karin vld Tuin- Wagenvoort

Tijdens de goed verzorgde lunch was er een muzikaal optreden van Karin Wagenvoort (Denekamp) met pianobegeleiding van AziŽl Wagenvoort (Hilversum). Gebracht werden enkele Duitse en Engelse liederen, waaronder een aansprekend lied van Gershwin. De bezoekers reageerden hierop enthousiast met warm applaus. Na afloop van de lunch werd voor de fraaie geveltrap van het vroegere raadhuis een "familieportret" gemaakt.

Huiswaarts

Het was al over half vijf toen dagvoorzitter Helma Wagenvoort samen met de bezoekers onder het genot van een kopje thee of koffie kon terugzien op een voortreffelijk geslaagde dag. Na de afsluiting ging ieder vanuit het gezellige en bekoorlijke plaatsje Vorden weer huiswaarts. Als aandenken was er voor elk een kunstleren boekenlegger met opdruk van het logo van de Stichting Familie Wagenvoort. Een gewaardeerd gebaar. Vorden is zeker nog eens een bezoek waard, het is een gebied waarvan veel rust uitstraalt, dat bijvoorbeeld aantrekkelijk is om er eens te fietsen of te wandelen. Dat wil ik tot slot nog met graagte aanbevelen.


H.Boink


ZONDAG 13 OKTOBER 1996

Voor onze 17 naamgenoten uit Amerika was de familiereŁnie op 12 oktober om 16.30 uur niet afgelopen. Voor hen moest eigenlijk het hoogtepunt van hun reis nog komen: het bezoek aan de boerderij het Wagenvoorde. Daarvoor hadden zij immers de reis gemaakt. Daarom had het bestuur voor zondag een speciaal programma gemaakt: eerst om 10.00 uur in de kerk te Almen, de kerk waarin onze -ja, ook hun- oudst bekende voorouders waren gedoopt, getrouwd en lidmaat werden.
Dat werd voor hen een bijzondere kerkdienst, ook door de wijze waarop kerkenraad en predikant hen in het engels welkom heetten. Dat die predikant, Ds. Gerbrandy -een invaller en gastspreker uit Zutphen- destijds in Utrecht een leerling was van Prof Dr. H. Wagenvoort was een extra verrassing. Ten huize van voorzitter Ben Wagenvoort te Eefde hadden zijn vrouw Diny en Heleen Boink een prima lunch verzorgd, een geweldige bijeenkomst in opnieuw stralend weer.Vandaar ging in 7 auto s de tocht naar Harfsen, naar de boerderij, waar de heer Loman hen inlichtte over de geschiedenis van de oude en nu nieuwe boerderij en hen de plaats van de voorde toonde. Nadat alle foto s en films waren gemaakt was ook aan deze geslaagde dag een einde gekomen.

HW (lXdt)


   2003-2023, Stichting Familie Wagenvoort

Privacybeleid / Privacy Statement Stichting Familie Wagenvoort (24-05-2018)