Login @ Wagenvoort.net Wagenvoort.net   

♥ Vindt u het werk van de Stichting Familie Wagenvoort belangrijk en wilt u dit ondersteunen? Dan kunt u iets doen. Word begunstiger van onze stichting. Met een kleine bijdrage helpt u de stichting om haar werk voort te zetten en de enorme opgebouwde kennis van onze familie in de stamboom en het archief te koesteren.

Word SFW-begunstiger!

Wist u dat?

 


Op 9 mei 2015 heeft Stichting Familie Wagenvoort voor alweer de 9e keer in haar historie een familiedag georganiseerd. Ditmaal was de locatie Deventer of beter gezegd, aan boord van een schip. Je kunt het verslag met foto's van de familiedag op deze site lezen.

Verslag van de familiedag 2015
Familiedag 2009

Familiedag 2009 te Vorden
Zaterdag16 mei 2009 heeft in Vorden de driejaarlijkse familiedag plaats gevonden in het Dorpscentrum en ca. 90 bezoekers hebben deze dag bijgewoond.


Tussen 9.30 en 10.00 uur werden alle bezoekers ontvangen met een kopje koffie en een ieder zocht een plekje in de zaal.

Om 10.00 uur opende onze voorzitter Jaap Wagenvoort de familiedag en daarna nam Jan Wagenvoort als dagvoorzitter het woord om uitleg te geven over het programma met 3 interessante thema’s, verdeeld over de ochtend en de middag.Helene Boink-Wagenvoort zou iets gaan vertellen over hoe de katholieke tak in Lattrop was terechtgekomen. Vervolgens zouden de aanwezigen worden opgedeeld in twee groepen.
De ene groep zou op excursie gaan naar het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg, terwijl de andere groep twee lezingen zou krijgen: een videopresentatie van Ben Wagenvoort met als titel “Van Wagenvoort tot Timmermanshuis” en daarna een uitleg over het digitaliseringsproject van stamboom en archief door Jan en Herman Wagenvoort.
Tussen de middag zouden beide groepen weer bij elkaar komen en aan de koffiemaaltijd deelnemen, waarna beide groepen in omgekeerde volgorde verder zouden gaan met het programma.

Hoe in Lattrop een katholieke tak is ontstaan
Helene Boink-Wagenvoort (Denekamp) zette uiteen hoe de katholieke tak van Wagenvoort in Lattrop heeft kunnen ontstaan. Hoewel de Wagenvoort’s evenals de meeste inwoners van ons land vóór de reformatie ook katholiek waren, zijn ze als gevolg van de hervorming overgegaan naar het toen nieuwe geloof.Kort terug naar de stamboom. Een rechtstreekse voorvader van Helene was Harmen Gerrits Wagenvoort, die op 12 augustus 1714 in Almen was gedoopt. Hij was op 15 oktober 1740 in Vorden getrouwd met Leyda Klein Brandenborg. Op 28 november 1775 werd hij in de kerk van Vorden verluidt, wat dus betekende dat hij toen was overleden. Uit dat huwelijk stamde onder andere Willem, die op 31 maart 1741 te Vorden werd gedoopt en later is getrouwd met Fenneke Maatman. Zij hadden ondermeer een zoon Antonie (Toon) gekregen, die op 13 april 1777 te Ruurlo was geboren. Hij werd beroepsmilitair en trouwde Theodora Tangelder uit het Duitse Furburg. Ze kregen op 31 mei 1826 ondermeer zoon Willem Francois, die na het overlijden van zijn ouders als weeskind is opgevoed in het gezin van zijn oom Gerrit Jan Tangelder, een broer van de moeder van Willem Francois. Hij was belast met de voogdij over Willem Francois. Gerrit Jan Tangelder was kommies der belastingen en had wisselende standplaatsen. In 1837 was hij van Weerselo overgeplaatst naar Lattrop. Hij was getrouwd met Christina Kuipers en omdat zij rooms-katholiek waren, is Willem Francois katholiek opgevoed en later in de kerk van Lattrop gedoopt, waar hij de doopnamen Wilhelmus Franciscus kreeg. Deze Willem Francois zou de stamvader worden van de Lattropse Wagenvoort tak.
Historisch erve Voet in Lattrop. Gerardus Roelink was in 1806 geboren op het oude erve Voet in Lattrop. In 1844 is hij getrouwd met de 21-jarige Helena Schnoïng uit het Duitse Scheerhorn. Zij kregen vier kinderen. In september 1851 is Gerardus Roelink overleden. Helena Schnoïng bleef toen, 28 jaar oud, achter met de kleine kinderen en een boerenvoortvaring. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, werd gezocht naar een huwelijkspartner, die mede het bedrijf kon helpen runnen. Vaak hielp de plaatselijke pastoor of dominee daarbij. Een goed jaar later, op 12 oktober 1852, trouwde Helena met de 26-jarige Willem Francois Wagenvoort, die sinds 1838 toen hij twaalf jaar oud was, bij de familie als werkbode in kost was gekomen. De uit dit huwelijk in 1857 geboren Johannes Hendrikus zou de eerste in Lattrop geboren naamdrager worden, nu ruim 150 jaar geleden. Dit zou de opa worden van Helene Boink-Wagenvoort. Nadat hij in 1891 was getrouwd met Maria Geertruida Bernink kregen ze samen elf kinderen. Eén van hen werd de vader van Helene. Dit was de in 1905 geboren Hermannus Lambertus (Herman).

Bezoek aan het Heiligenbeeldenmuseum

Het Heiligenbeeldenmuseum in de door de bekende architect Pierre Cuypers gebouwde St. Antonius van Paduakerk op de Kranenburg.
Het Heiligenbeeldenmuseum is een initiatief van een groep vrijwilligers, die in 1999 een waardevol neogotisch kerkgebouw, dat niet meer werd gebruikt voor de eredienst, hebben behoed voor de ondergang. Inmiddels is de kerk een rijksmonument geworden.In het museum zijn ruim 600 heiligenbeelden te bewonderen, waaronder een schenking van beelden van de 12 apostelen.
In de kerstperiode wordt er een grote tentoonstelling van kerstgroepen en kerststallen ingericht.Voorafgaande aan de rondleiding kregen we een klankbeeld “Antonius vertelt”. In een ludiek verhaal vertelt Antonius van Padua over dit museum van heiligenbeelden en de heiligen naar wie de beelden zijn gemaakt.
Na deze voorstelling vond een rondleiding plaats door de kerk, waar de prachtige collectie beelden staan opgesteld.


Het jaarthema voor 2009 is het leven van Jezus Christus aan de hand van chronologische gebeurtenissen.


Bewoners Timmermanshuis nader belicht vanuit het archief

Het verhaal van Ben Wagenvoort ging over een gedeelte van de groene tak, dat terugvoerde tot het Timmermanshuis, waar zijn voorouders vandaan kwamen.
Als je gedacht had dat de Familie Wagenvoort louter bestond uit brave Hendrikken, dan heb je het mis.
Het verhaal werd verteld vanuit het perspectief van kleinzoon Gerrit Wagenvoort (generatie IIIe, 1692-1777) van stamvader Gerrit Wagenvoort. Het was een boeiend stukje geschiedenis over deze tak van de familie. Ben alias Gerrit nam ons mee naar het Timmermanshuis en naar de boerderij-herberg De Wientjesvoort.
Rond 1605 werd grootvader Gerrit Wagenvoort geboren en uit het huwelijk met Gertien werd omstreeks 1644 mijn vader Herman Wagenvoort geboren. Herman werd in 1644 gedoopt in de Almense kerk.
Op 10 september trouwde Herman met Jenneke, de weduwe van Jan Arentsen van de Wientjesvoort. Herman werd dus boer/herbergier op de Wientjesvoort. Het ging goed met Herman, hij pachtte de boerderij “De Bult”naast de herberg erbij. De Bult behoorde toe aan de erfgenamen van prins Frederik Hendrik. Deze erfgenamen deden Herman een proces aan vanwege achterstallige pacht. Dit liep met een sisser af, hij moest uiteindelijk 40 gulden betalen.
Maar in 1681 daagde de rentmeester van kasteel “De Wildenborch” Herman voor de schout. Zijn 2e proces tegen een adellijke familie. In 1684 hertrouwde Herman met de 20 jaar jongere Essetjen te Bentel. Ik Gerrit Wagenvoort werd geboren in 1692 en was de jongste. Uit vaders 1ste huwelijk waren twee halfbroers Jan (IIIe) en Gerrit(IIId). Uit het 2e huwelijk waren nog 2 broers Jan (IIIf) en Henrick (IIIg) alsmede 2 zussen. Broer Jan uit het 2e huwelijk ging in1702 naar zijn buurmeisje Anneke Willemsen. Zij was 16 jaar en Jan 17 jaar oud. Jan pakte een roer of snaphaen uit het gewerenrek. Volgens zus Geultje die erbij was ging het roer selve los. Het schot raakte Anneke dodelijk. Broer Jan werd vrijgesproken. Later werd hij boer op Klein Veldkamp. Ik Gerrit werd boer op de Bult en mijn broer Henrick werd de herbergier op de Wientjesvoort.
Op 3 januari 1725 raakte mijn broer betrokken bij een rel in en om de kerk te Vorden en in 1729 bij een vechtpartij. Ook kreeg hij steeds meer schulden. Henrick en zijn vrouw moesten de boerderij “Het Nije Erve” verkopen om uit de schulden te komen. Met de Wientjesvoort ging het verder achteruit. Met mij (Gerrit) ging het op de Bult ook niet zo goed. Er waren wat problemen met drank en er waren schulden. In 1724 verlieten we de Bult en gingen op de boerderij Groot Obink in Vorden inwonen. Onze oudste zoon Harmen trouwde in 1740 met Leida Brandenburg. Zij gingen ook bij ons in de buurt wonen op de boerderij Cleijn Hammink. Dat werd ook wel het Timmermanshuis genoemd. Het Timmermanshuis is vanaf mijn zoon Harmen altijd door een Wagenvoort bewoond gebleven. Onze jongste zoon Jan wilde niet deugen, wat natuurlijk voor ons ouders en andere kinderen heel moeilijk was. Uiteindelijk na verschillende strafbare feiten wordt zoon Jan en zijn zoon Jan opgepakt en er volgt een dramatische rechtzaak in Deventer. Tegen hen wordt de strop geëist. Kleine zoon Jan krijgt 10 jaar tuchthuis. Vader Jan wacht de uitspraak niet af en berooft zichzelf van het leven in de gevangenis van Deventer. Kleinzoon van Gerrit Jan trouwt in 1785 op ‘Timmermanshuis met Berendina Klein Hulze. Deze boerderij ligt naast het Wagenvoort en bezochten we de vorige familiedag in Eefde. Daarmee komen we aan de laatste zaak. In 1787 zou bij nabijgelegen boerderij een verkoping plaatsvinden. Er kwamen veel mensen op af om de verkoping tegen te houden. Jan Wagenvoort van “Het Timmermanshuis’’ moest naar Arnhem om te getuigen. Gerrit Asselman, de knecht van het Wagenvoort zou een pistool hebben getrokken. Gerrit Asselman wordt samen met 2 anderen uit het vorstendom Gelre en uit de Graafschap Zutphen verbannen. Dit waren enkele opmerkelijke feiten rond leden van de Familie Wagenvoort in de 18e eeuw.
Ben sloot zijn verhaal af met een stukje eigen geschiedenis over een boerenbedrijf in een klein
Roemeens dorp begin 2000, waar zijn zoon Wouter drie jaar een agrarisch bedrijf gerund heeft.

Digitaliseringsproject

De broers Jan en Herman Wagenvoort uit Bathmen hebben een presentatie gegeven over digitalisering van het papieren archief en de stamboom door middel van het veel door familiestichtingen gebruikte programma ProGen.Veel werk is inmiddels verzet, maar er staat nog het nodige te gebeuren.
Aan de hand van archief- en stamboomgegevens werd duidelijk gemaakt wat de uitgebreide mogelijkheden zijn om meer te weten te komen over familiebanden, achtergronden en dergelijke. Een aantal voorbeelden van de stamboom waren sterk uitvergroot aan de wand van het dorpshuis opgehangen.
Degenen die geïnteresseerd waren, konden ook zelf aan de slag achter de computer.

Om ca. 15.45 werd het samenzijn afgesloten met een kopje koffie of thee.
Dagvoorzitter Jan Wagenvoort dankte de aanwezigen voor het bezoek aan deze dag.

Bij het naar huis gaan kreeg iedereen een kopie van het verhaal van Ben Wagenvoort mee en een fraaie pen als aandenken aan deze dag.
Het was een geslaagde dag en als u nog suggesties heeft voor een volgende familiedag, zouden wij dat graag van u horen via het contactformulier op deze site.

Marijke de Bruijn – Wagenvoort   2003-2023, Stichting Familie Wagenvoort

Privacybeleid / Privacy Statement Stichting Familie Wagenvoort (24-05-2018)